Polityka prywatności dla klienta

Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych klientów, którzy składają zamówienie na stronie internetowej Taste of India. Witryna Taste of India jest odpowiedzialna za przetwarzanie tych danych osobowych i poważnie traktuje Twoją prywatność. Witryna Taste of India spełnia zatem wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) podczas przetwarzania danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego

Witryna Taste of India przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ korzystają Państwo z naszych usług. Wykorzystujemy następujące dane osobowe w następujących celach.

1. Proces zamawiania

Przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo dostarczają, kiedy składają Państwo zamówienie. Te dane osobowe są wymagane do realizacji Państwa zamówienia, potwierdzenia go oraz dokonania szacunkowej oceny Państwa zamówienia, płatności, a także ewentualnego dokonania zwrotu. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że jest to niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z definicją zawartą w RODO. Przetwarzamy następujące dane osobowe w ramach procesu składania zamówień:

  • Imię i nazwisko
  • Dane adresowe
  • Dane kontaktowe
  • Zamówienie
  • Dane dotyczące płatności
  • Komentarze (jeśli dotyczy)

2. Opinie o restauracjach

Oprócz powyższych operacji związanych z przetwarzaniem danych, wykorzystujemy dane osobowe, których udzielają Państwo podczas zgłaszania opinii o restauracji. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że wyrazili Państwo na to zgodę (publikując opinię o restauracji), zgodnie z definicją zawartą w RODO. Mogą Państwo wycofać tę zgodę, kontaktując się z nami drogą mailową pod adresem  taste_of_india@yahoo.com. Przetwarzamy następujące dane osobowe, kiedy publikują Państwo opinię o restauracji:

  • Imię i nazwisko (jeśli podano)
  • Opinia

3. Zapobieganie oszustwom

Przetwarzamy niektóre z powyższych danych osobowych również w celu zapobiegania oszustwom i innym formom nadużyć. Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem firmy stronie internetowej Taste of India (zapobieganie oszustwom), zgodnie z definicją zawartą w RODO.

Wiek

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 16. roku życia ani nie ma na celu zbierania danych osobowych gości strony, którzy nie ukończyli 16. roku życia. Mimo wszystko nie jesteśmy w stanie weryfikować wieku gości. W związku z tym zalecamy rodzicom monitorowanie aktywności swoich dzieci w Internecie, aby zapobiegać zbieraniu ich danych osobowych bez zgody rodziców. Jeśli uważają Państwo, że zebraliśmy dane osobowe osoby nieletniej bez pozwolenia, proszę skontaktować się z nami drogą mailową pod adresem taste_of_india@yahoo.com. W takim przypadku zadbamy o usunięcie tych danych.

Dostęp, poprawianie i usuwanie danych osobowych

Mają Państwo prawo do dostępu do wszystkich danych osobowych, które zbieramy na Państwa temat, jak również do tego, aby wymagać poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe bez ważnej podstawy prawnej lub że przetwarzamy dane osobowe, które nie są istotne dla procesu selekcji, prosimy o kontakt. Mogą Państwo kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem  taste_of_india@yahoo.com. Witryna Taste of India odpowie na Państwa zapytanie w najbliższym możliwym terminie, a w każdym razie nie później niż cztery tygodnie od momentu otrzymania Państwa zapytania.

Bezpieczeństwo

Witryna Taste of India bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony danych osobowych i z tego względu podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony Państwa danych osobowych przed nadużyciem, utratą, nieupoważnionym dostępem, niepożądanym ujawnianiem i nieupoważnionymi zmianami. Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane nie są odpowiednio chronione lub istnieją oznaki nadużyć, prosimy kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem: taste_of_india@yahoo.com.

Urząd ochrony danych osobowych

Poza opcją złożenia skargi u nas, mają Państwo prawo zwrócić się do odpowiedniego organu nadzorczego na potrzeby ochrony danych osobowych. Aby to zrobić, proszę skontaktować się bezpośrednio z organem nadzorczym.

Wskazówki, pytania i skargi

Jeśli masz inne pytania lub skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych, chętnie z Tobą porozmawiamy. Chcielibyśmy również usłyszeć od ciebie, jeśli masz wskazówki lub sugestie dotyczące ulepszenia naszej polityki prywatności.

Szczegóły Kontaktu:

Telefon +48 690 568 551 / E-mail: taste_of_india@yahoo.com

pl Polski
X
Zamówienie online dostepne od 10:15 do 21:00. Zamówienie telefoniczne dostepne od 10:00 do 21:15